ORM

Изгради добра репутация в мрежата!

ORM, съкращението идва от англиски (online reputation management). Представлява управление на на репутацията онлайн. Защо е важно ли?


Представете си, че имате лоша онлайн репутация. Ще Ви избягват и Вашите послания няма да стигнат до хората, към които се целите. Интернет пространстовото е мястото, където над 90% от клиентите правят първоначално проучване за бъдещите си потенциални партньори или доставчици. Ако липсва информация за Вас или Вашата интернет страница не е лесно откриваема, потребителите ще изпитват съмнение в това дали да се обърнат към Вас. Добрата онлайн репутация ще помогне на компанията Ви да поддържа положителен имидж в интернет пространстовото.

 

Правилното управление на репутацията на една интернет страница е от определящо значение за бъдещи добри постижения на всеки бизнес. Ако веднъж сте стигнали до този извод, Вие сами ще искате да получите повече информация за Online Reputation Management Improvement Services (ORMIS). За извършването на ORM нашите специалисти използват много специфични познания и отделят много от времето, с коетo разполагат. Всичко това се извършва по абсолютно незабележим начин за аудиторията в интернет пространството, като запазваме пълна КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ за клиентите ни, оформена в официален документ.Вашите клиенти и конкуренти няма да разберат по никакъв начин, че сте ползвали услугите ни относно ORM.

 

ORM услугите са подходящи за:


Използвайки услугата ORM, ние можем да бъдем полезни с: