е-маркетинг


Измервали ли сте ефекта от рекламата в глобалната мрежа?  Вероятно, това е по-добрият начин да стигнете до Вашите клиенти!

 

E-маркетингът представлява съвкупност от последователни, целенасочени дейности  за промотиране на стоки и услуги в интернет пространството.  Използването на е-маркетинг позволява да стигнете бързо и лесно  до Вашата целева група със значително по-малки разходи.   Промените в последните години доведоха  до съсредоточване  върху теми като SEO, SEA, e-mail- маркетинг и други средства за промотиране в интернет пространството.  Всяка година интернет рекламата нараства и се превръща в  основновна част от  маркетинговия микс на компаниите.  Над 80% от икономически активното население използва World Wide Web, като над 65% от тях пазаруват от глобалната мрежа.

Фокусът на on-line  рекламата често пада върху теми като SEO, SEA  и  e-mail  маркетинг, тъй като  почти всяко решение за покупка минава по един или дриг начин през търсачките и глобаната мрежа.

За да направите Вашия бизнес известен в интернет, този процес минава не само през SEO, е-маил маркетинг, банери, а и маркетингови кампании на Google AdWords ™ или сложни партньорски програми.

С е-маркетинговите планове, които могат да предложат нашите специалисти,  online  бизнесът Ви ще бъде представен навсякъде в глобалната мрежа и клиентите ще могат  да достигнат лесно до Вас.  Нашите е-маркетинг услуги са в следните основни области, които могат да бъдат обхванати в зависимост от изискванията, поотделно или в комбинация:

SEA

SEO

e-mail- маркетинг