е-маил маркетинг

E-mail маркетинг – измерител на лоялността на клиентите Ви и средство за осъществяване на диалог с тях!


Изпращането и получването на електронни съобщение е едно от най-използваните средства в интернет пространството.  E-mail маркетингът отдавана е част от маркетинговите миксове на голям брой компаниии, поради ниския разход за осъществяването му и бързината на доставка на съобщението. Особенно приложим е за малки и средни предприятия с ограничени бюджети за маркетиране.


Основната цел на този вид маркетинг е да засили на комуникациите с клиентите и да оптимизира диалога с тях, както и да повишава нивото на информираност, да открива нови аудитории, да привлича нови клиенти и намалява разходите за реклама. Като себстойност е значително по-ниска от тази да се изпращат съобщения на хартиен носител. Основните форми са изпращане на бюлетин, търговски каталог, както и самостоятелна поща.


 E-mail  маркетингът демонстрира възможността на фирмата да отговаря позитивно и с голямо внимание на несподелените потребности и най-неотложните проблеми на клиентите и партньорите си. Този вид маркетинг спестява на компаниите значителни финансови средства както време за осъществяване на комуникацията. Нашите статистики показват, че нивото на отговорилите на е-мейл маркетинговите кампании варира между 5-15%, а в някои случаи достига до 40%.