Маркетинг в социалните медии

Маркетинг в социалните медии –

управление на присъствието в новата комуникационна среда!

 

Изграждането на стабилно интернет присъствие днес е немислимо без активно взаимодействие на бизнеса със социалните мрежи. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube, блоговете, social bookmark, сайтовете са определяни като мощни мегафони, чрез които посланията на една компания достигат бързо, лесно и целенасочено до нейните потребители и улесняват значително вирусния маркетинг. Ето защо овладяването на социалните мрежи е решаващ фактор за изграждането на  адекватен и свеж имидж във виртуалното пространство което, от своя страна, е тясно свързано с управлението на онлайн репутацията.


Интересни факти за социалните мрежи:


 

Какво ще постигнете, ако ни позволите да изградим образа Ви в социалните мрежи:

 

 

Какво можем да направим за Вас?

 

 

Ние можем да съсредоточим нашите усилия върху изграждане на присъствието Ви в: