Одит на уеб сайт

SEO одит е услуга, която оценява моментното състояние на Вашия сайт и неговото онлайн присъствие. Това е основният анализ, който извършват нашите специалисти, а интерпретацията на резултатите е първата стъпка, поставяща началото на успешната оптимизация на всяка интернет страница.

 

Извършването на цялостен и задълбочен одит на сайт помага за идентифициране на неговите силни и слаби страни, както и на обстоятелствата, пред които е изправен той в условията на силно конкурентна среда. Въз основа на резултатите от анализа се изготвя индивидуален план за действие за всеки клиент. Той включва прилагането на най-добрите SEO практики, координирани в съответствие с постоянно променящите се алгоритми на търсещите машини, чрез които се постига оптимално подобряване на представянето на сайта в глобалната мрежа.

 

Одитът изисква интегриран подход при оценяването на функционалностите на сайта и поради тази причина се извършва в три основни направления:

 

Технически одит

 

Одит на съдържанието

 

Одит на конкуренцията