Консултации

Възползвайте се от опита на нашите коннсултанти!

Вече успешно изведохме на предни позиции интернет страниците на много търговски компании, които увеличиха многократно резултатите си.

 

SEON.bg може да провежда консултация на Вашите служители и администратори на интернет страницата Ви по няколко форми:

 

1. Лична SEO консултация

Подходяща е за малки и средни търговски предприятия и лица на свободна професия. Косултацията може да бъде извършена на място по посочен от клиента адрес, в офиса на SEON.bg във Варна или София или дистанционно по телефон, скайп или друг вид средство за комуникация.

 

2. Групов треннинг по SEO

Груповият треннинг по SEO е подходящ за предприятия с персонал от 15 до 50 души, както и за фирми, чиито служители надхвърлят 50 човека, както и за фирми, които разполагат със собствени звена за маркетиране, отдели – реклама. Груповият тренинг по SEO е насочен също и към студия, които се занимават с изработката на интернет страници и техния дизайн, към рекламни агенции, които имат на щатни длъжности служители, занимаващи се с поддържане на web страници.

 

3. Абонамент за SEO консулт

Абонаментите за SEO консулт се ползват от фирми, които имат изградени отдели за маркетиране и реклама, агенции, които се занимават с реклама и маркетинг и фирми, които извършват услуги по web иweb design.

 

С помощта на абонамента за SEO консулт нашите клиенти разработват правила и процедури за периодично оценяване на моментното състояние на интернет страницата си, създават правила за реализиране на фирмени политики по правилно структуриране на текстове от всички служители в корпоративния сайт.

 

Имаме разработени процедури по получаване на обратна връзка след провеждане на семинар или тренинг, което ни помага да се усъвършенстваме и да ориентираме действията повече в полза на клиента.

 

Фирмите,които ползват тази услуга, посочват определени служители, които по всяко време на работния ден могат да се свържат с наш консултант. Така те имат възможност да задават въпроси, да обсъждат текущи проблеми, да дискутират теми, отнасящи се до SEO оптимизацията и изваждане на корпоративния сайт на водещи позиции в интернет търсачка. SEO консулт може да бъде извършван както по телефон, така и online, като това е съобразено с изискванията и желанията на клиента. Абонаментите могат да бъдат за срок от един месец в рамките на една календарна година, които срок се избира от клиента. Подходът при определяне на стойността за абонамент за SEO консулт е винаги индивидуален спрямо нуждите и изискванията на клиента. SEON.bg организира фирмени семинари, тренинги, курсове за начинаещи и напреднали по актуални въпроси за оптимизацията на сайтове.

 

Специалисти на SEON.bg са участвали в организирането на: